آزادی بی قید و شرط و رهائی از بیگانگی

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

کمونیزم و آزادی بی قید و شرط و رهایی از بیگانگی به اعتقاد نویسنده این سطور سه جنبه از یک واقعیت را بیان میدارند. در این سایت کوشش میکنیم این سه جنبه را  مورد مداقه قرار دهیم و در عین حال پیوند آنها را نیز با یکدیگر مستدل نماییم.  کامبیز سخایی Guernica, 1937 by Pablo Picassoاسارت و تحقیر انسان در … ادامه مطلب