همراه با جنبش برای تحقق آزادی بی قید و شرط

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

شورش زنان و جوانان و روشنفکران و کارگران ایران علیه حکومت اسلامی به یک معنا شورش ضمیر ناخودآگاه ایرانیان علیه اسلام است. اسلامی که بیان ایدئولوژیک وحشیانه‌ترین اشکال اختناق و استبداد است و در زن ستیزی و مرگ پرستی و سرکوب هر نوع خودانگیختگی و آزادی متجلی می شود. ما مردمی هستیم که بیش از هزار سال مستعمره و بنده … ادامه مطلب

حمله جنایتکارانه به مقر مجاهدین
و
نیاز سرمایه به تحکیم و تداوم سرکوب و اختناق در شرایط فعلی

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

حمله جنایتکارانه پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق نه یک واقعه منحصربه فرد، بلکه حلقه ایست از زنجیره وقایعی که ظرف مدت کوتاهی به صورتی هماهنگ و برنامه ریزی شده در چندین کشور صورت گرفته است. آزاد کردن تروریستی که قصد بمب گذاری در مراسم مجاهدین و کشتار شرکت کننده گان در آن مراسم را داشت، لغو اجازه برگزاری … ادامه مطلب

بورژوازی، کنترل و انقلاب

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

این مقاله نخستین بار در شریه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال یازدهم، شماره ۱ ،پاییز۱۳۶۷ با نام مستعار بابک منتشر شده است. مقاله زیر کوششی است در جهت درک برخی از ویژگی‌های جامعه مدرن، تکوین تاریخی این ویژگی‌ها و راه برون رفت از تنگنایی که نهادها و موسسات مزبور انسان را در آن گرفتار کرده اند.  در ضمن کوشش شده است که با … ادامه مطلب

جنبش کارگری، گروه ما  و  حزب سیاسی

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

این مقاله نخستین بار در نشر یه سیاسی و تئوریک گروه قیام سال هفتم شماره ۲ پاییز ۱۳۶۳  با نام مستعار بابک منتشر شده است. پیش از شروع مطلب لازم می‌دانیم به این موضوع اشاره کنیم که نقد ما به حزب و سازمان به مفهوم رایج کلمه مترادف با فردگرایی و خرده کاری و پراکندگی تشکیلاتی  نیست  بلکه بالعکس، فعالیت گروهی … ادامه مطلب

ویژگی ضد اسلامی انقلاب ایران

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

این مقاله نخستین بار در نشریه تئوریک گروه قیام سال چهاردهم، زمستان ۱۳۶۹با نام مستعار بابک  به چاپ رسیده است. تئوری انقلاب می بایستی راه برون رفت از بحرانی را نشان دهد  که گریبانگیر بشریت گشته و وی را از خویشتن بیگانه نموده است.  انسان معاصر با خلق دولت و اداره وکارخانه و تیمارستان و زندان و غیره تبدیل به … ادامه مطلب

کعبه را ویران کنیم

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

این مقاله نخستین بار در نشریه تئوریک گروه قیام سال دهم، شماره ۱، تابستان ۱۳۶۶ با نام مستعار بابک  به چاپ رسیده است.  سرمایه داری و راسیونالیسم ابزار گونه آن به نحوی عمل می کنند که قوه انتقاد و امکان تمیز خوب و بد را از انسان سلب می نمایند. در این نظام انسانها به عروسکهای کوکی تبدیل شده اند … ادامه مطلب

آزادی بی قید و شرط و رهائی از بیگانگی

ارسال شده در: Persian, مقالات | 0

کمونیزم و آزادی بی قید و شرط و رهایی از بیگانگی به اعتقاد نویسنده این سطور سه جنبه از یک واقعیت را بیان میدارند. در این سایت کوشش میکنیم این سه جنبه را  مورد مداقه قرار دهیم و در عین حال پیوند آنها را نیز با یکدیگر مستدل نماییم.  کامبیز سخایی Guernica, 1937 by Pablo Picassoاسارت و تحقیر انسان در … ادامه مطلب